ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Thabet88 เว็บไซต์เหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยเรา (แต่ละเรียกว่า “ไซต์”) โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดส่ง เว็บไซต์ใด ๆ ถึงคุณ การอ้างอิงถึง ‘คุณ’ หรือ ‘ของคุณ’ เป็นการอ้างอิงถึงคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา เมื่อใช้ไซต์ใดๆ แสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดงดเว้นจากการใช้ไซต์ใดๆ โปรดทราบว่าเราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์ใดๆ

สร้างความมั่นใจให้กับนักเดิมพันทุกคน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว แต่ละไซต์อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งนำไปใช้กับไซต์ที่ปรากฏหรือบริการที่มีอยู่ในไซต์ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) โปรดตรวจสอบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมและนโยบายความเป็นส่วนตัวเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ในขอบเขตที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อจำกัดความรับผิดหรือการยกเว้นใดๆ ในข้อกำหนดเพิ่มเติม) แต่เฉพาะในส่วนของไซต์ที่ปรากฏเท่านั้น 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทุกคนต้องรู้ในการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Thabet88
ข้อกำหนดและเงื่อนไข Thabet88

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เมื่อคุณต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์หรือส่วนหนึ่งของไซต์ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องให้รายละเอียดการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วน และเพื่อให้รายละเอียดดังกล่าวเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เรามีสิทธิ์ที่จะอาศัยรายละเอียดการลงทะเบียนใด ๆ ที่คุณให้กับเรา การลงทะเบียนแต่ละครั้งมีไว้สำหรับผู้ใช้คนเดียวเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับผู้ใช้หลายคน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากคุณเลือกหรือคุณได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ คุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือเราอาจได้รับจากการที่คุณไม่ดำเนินการดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว การลงทะเบียนของคุณกับไซต์ใด ๆ จะต้องเป็นของคุณเอง ชื่อจริง ไม่ใช่ชื่อปลอมหรือชื่อสมมติใด ๆ และไม่ใช่ตัวตนของบุคคลอื่น คุณต้องไม่เสแสร้งเป็นคนอื่น คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับไซต์ใดๆ หากคุณให้ที่อยู่อีเมลแก่เรา แสดงว่าคุณรับประกันกับเราว่าคุณมีสิทธิ์รับอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจหยุดส่งอีเมลถึงคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับผิดชอบทุกความผิดพลาดของสมาชิกทุกคน

คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ทำโดยใช้รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนของคุณ คุณต้องไม่เปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณแก่บุคคลอื่น หากคุณคิดว่าบุคคลอื่นอาจเข้าถึงหรือกำลังใช้รายละเอียดการลงทะเบียนของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที เราอาจระงับ ยุติ หรือป้องกันบัญชีและ/หรือการเข้าถึงไซต์ใดๆ หรือทั้งหมดของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเราระงับ ยุติ หรือขัดขวางการลงทะเบียนของคุณ คุณต้องไม่พยายามลงทะเบียนใหม่หรือส่งเนื้อหา สื่อ หรือแอปพลิเคชันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อเราระงับ ยุติ หรือป้องกันบัญชีของคุณหรือการเข้าถึงไซต์ใดๆ ของคุณ เราอาจเผยแพร่หรือใช้เนื้อหาของคุณต่อไป (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6) ตามข้อกำหนดของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง